Betegnelsen språk-og talevansker

Betegnelsen språkvansker brukes når barnet strever med å uttrykke seg eller har vansker med å bli forstått. Det kan være store individuelle forskjeller når det gjelder tidspunkt for mestring av ulike språklyder. Både indirekte og direkte tiltak kan være nødvendig, tidlig innsats er viktig.

Stamming og løpsk tale er taleflytvansker, som kan forstyrre kommunikasjonen med andre.

Stemmevansker kan oppstå grunnet "feilbruk" av stemmen, sykdom eller skade. Vanskene kjennetegnes gjerne ved "stemmetretthet" og/eller heshet/bortfall av stemmen. Afasi er en språk/talevanske etter en hjerneskade.

#logoped

Anne Katrine Moe Urbach
Logoped MNLL

Mastergrad i spesialpedagogikk med fordypning i logopedi fra UiO. Jeg har jobbet som utøvende kommunelogoped siden 2008. Jobber også deltid som logoped ved Sarpsborg Ppt.

Følg oss
  • Facebook Basic Black

© 2014 Trygve Afseth

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now